Examensarbete Spatial Design, Konstfack "The Local Hub- en fysisk framtid för varumärken"